Historia

 

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana syntyi suuri määrä kasvo- ja leukavammoja, mikä aiheutti hoidon kehittämistarpeen.  Peruskoulutus ei enää riittänyt ja 1950-luvulta lähtien syntyi useita erikoisalayhdistyksiä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Keski-Euroopassa oli 1960-luvun puolivälissä jo useita suu- ja leukakirurgisia yhdistyksiä, joista vahvin oli Deutche Gesell schaft fûr Kiefer and Gesichtschirurgie, joka oli yhteinen kaikille saksankielisille maille. Kesäkuussa 1965 perustettiin Kööpenhaminassa pohjoismaat käsittävä alueellinen yhdistys Skandinavisk Forening af Oral Kirurger, SFOK, myöhemmin SFOMK. Perustajina oli joukko suomalaisia suukirurgian parissa työskenteleviä hammaslääkäreitä sekä hammas- ja suutautien erikoislääkäreitä.

Suu- ja leukakirurgian erikoistumiskoulutuksen järjestämisessä esiintyneet puutteet, kansallisen tason yhteydenpito kansainvälisiin järjestöihin sekä puuttuva erikoisalan etujen valvonta olivat myötävaikuttamassa siihen, että silloiset hammaskirurgian ja leukakirurgian kouluttajat ja harrastajat suhtautuivat myönteisesti aloitteeseen yhteisen yhdistyksen perustamiseksi maahan.

Yhdistyksen alkusysäyksenä voidaan pitää Suomen Stomatologiyhdistystä. Se oli perustettu hammastautien erikoislääkäreiden yhdyssiteeksi kerhon muotoon 18.1.1951.  Edellä mainitun yhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa päätettiin esittää erikoisalan nimeksi hammas- ja suutaudit. Tämän kerhon toiminta kuitenkin loppui 1953.

Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistyksen virallinen perustava kokous pidettiin Helsingissä 23. huhtikuuta 1966. Kutsukirjeen perustavaan kokoukseen lähetti Helsingin yliopiston hammaskirurgian osaston silloinen assistentti LL,HLL Mikko Altonen.  Oikeusministeriön päätös yhdistyksen merkitsemisestä yhdistysrekisteriin on tehty 2.5.1968, nimellä Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys r.y. Yhdistyksen logo valittiin kokouksessa 26.4.1969. Jonka suunnittelu Orionin piirtäjä Einar Liuksela kollega Arvi Tasasen pyynnöstä ja latinankielisen asun logoa varten muokkasi dosentti Unto Paananen.

1989 yhdistyksen nimeä ehdotettiin jälleen muutettavaksi Suomen Suu-, Leuka- ja Kasvokirurgiyhdistykseksi, mutta ehdotus kuitenkin jätettiin lepäämään. Myöhemmin perustettiin toinen yhdistys suu- ja leukakirurgian alalle, nimeltään Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistys ry., joka rekisteröitiin 23.1.2003. (1)

  1. Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys Ry; Historia 1966-2010 ( Irja Ventä ja Juha Sane).

Yhdistyksen hallitukset 1966 – 2011

1966 – 1969
pj Ingmar Virtanen, siht. Mikko Altonen, Antti Ekholm, Nils Westerholm, Erkki Merikanto, Erkki Oksala

1970
pj Antti Ekholm, vpj Ingmar Virtanen, siht. Erkki Oksala, rahastonhoitaja Nils Westerholm, Mikko Altonen, Valle J. Oikarinen

1971 – 1972
pj Valle J. Oikarinen, vpj Ingmar Virtanen, siht. Aarno Sane, rahastonhoitaja Nils Westerholm, Antti Ekholm, Erkki Oksala

1973
pj Valle J. Oikarinen, vpj Erkki Oksala, siht. Aarno Sane, rahastonhoitaja Nils Westerholm, Harriet Eklund, Ingmar Virtanen

1974
pj Erkki Oksala, vpj Aarno Sane, siht. Harriet Eklund, rahastonhoitaja Nils Westerholm, Valle J. Oikarinen, Ingmar Virtanen

1975
pj Erkki Oksala, vpj Aarno Sane, siht. Harriet Eklund, rahastonhoitaja Arvi Tasanen, Risto Kotilainen, Valle J. Oikarinen

1976
pj Aarno Sane, vpj Harriet Eklund, siht. Risto Kotilainen, rahastonhoitaja Arvi Tasanen, Valle J. Oikarinen, Tarmo Ojala

1977
pj Aarno Sane, vpj Harriet Eklund, siht. Risto Lehtinen, rahastonhoitaja Arvi Tasanen, Risto Kotilainen, Valle J. Oikarinen

1978
pj Aarno Sane, vpj Harriet Eklund, siht. Tuula-Maija Leikomaa, rahastonhoitaja Arvi Tasanen, Risto Lehtinen, Valle J. Oikarinen

1979
pj Aarno Sane, vpj Valle J. Oikarinen, siht. Tuula-Maija Leikomaa, rahastonhoitaja Arvi Tasanen, Kai Forssell, Tarmo Ojala

Kuva historiikista 2012. Yhdistyksen ensimmäiset puheenjohtajat: vasemmalta Ingmar Virtanen (1966 – 1969), Antti Ekholm (1970), Valle J. Oikarinen (1971 – 1973) ja Erkki Oksala (1974 – 1975).

1980
pj Arvi Tasanen, vpj Tarmo Ojala, siht. Tuula-Maija Leikomaa, rahastonhoitaja Kai Forssell, Kaarle Perkki, Pekka Ylipaavalniemi

1981
pj Arvi Tasanen, vpj Tarmo Ojala, siht. Kaarle Perkki, rahastonhoitaja Kai Forssell, Pekka Ylipaavalniemi, Tapani Åkerman

1982
pj Arvi Tasanen, vpj Pekka Ylipaavalniemi, siht. Kaarle Perkki, rahastonhoitaja Kai Forssell, Matti Lamberg, Tapani Åkerman

1983
pj Arvi Tasanen, vpj Pentti Ahonen, siht. Christian Nyman, rahastonhoitaja Kai Forssell, Matti Lamberg, Tapani Åkerman

1984
pj Mikko Altonen, vpj Pentti Ahonen, siht. Christian Nyman, rahastonhoitaja Kai Forssell, Matti Lamberg, Christian Lindqvist

1985
pj Mikko Altonen, vpj Pentti Ahonen, siht. Christian Nyman, rahastonhoitaja Kimmo Lehtimäki, Matti Lamberg, Christian Lindqvist

1986
pj Mikko Altonen, vpj Christian Lindqvist, siht. Juha Sane, rahastonhoitaja Kimmo Lehtimäki, Matti Lamberg, Christian Nyman

1987
pj Christian Lindqvist, vpj Tapani Åkerman, siht. Juha Sane, rahastonhoitaja Kimmo Lehtimäki, Matti Lamberg, Christian Nyman

Kuva historiikista 2012. Yhdistyksen puheenjohtajat Aarno Sane (1976 – 1979), Arvi Tasanen (1980 – 1983), Mikko Altonen (1984 – 1986) ja Christian Lindqvist (1987 – 1992).

1988
pj Christian Lindqvist, vpj Tapani Åkerman, siht. Juha Sane, rahastonhoitaja Kaj Finne, Christian Nyman, Juha Peltola

1989
pj Christian Lindqvist, vpj Tapani Åkerman, siht. Martti Tolvanen, rahastonhoitaja Kaj Finne, Christian Nyman, Juha Peltola

1990
pj Christian Lindqvist, vpj Tapani Åkerman, siht. Martti Tolvanen, rahastonhoitaja Kaj Finne, Kyösti Oikarinen, Juha Peltola

1991
pj Christian Lindqvist, vpj Kaj Finne, siht. Martti Tolvanen, rahastonhoitaja Kimmo Lehtimäki, Kyösti Oikarinen, Juha Peltola

1992
pj Christian Lindqvist, vpj Kaj Finne, siht. Pekka Laine, rahastonhoitaja Kimmo Lehtimäki, Kyösti Oikarinen, Juha Peltola

1993 – 1994
pj Kaj Finne, vpj Kimmo Lehtimäki, siht. Pekka Laine, rahastonhoitaja Anna-Lisa Söderholm, Risto-Pekka Happonen, Kyösti Oikarinen

1995
pj Kaj Finne, vpj Kimmo Lehtimäki, siht. Pekka Laine, rahastonhoitaja Anna-Lisa Söderholm, Risto-Pekka Happonen, Urpo Silvennoinen

1996 – 1997
pj Risto-Pekka Happonen, vpj Kimmo Lehtimäki, siht. Kimmo Vähätalo, rahastonhoitaja Anna-Lisa Söderholm, Pekka Laine, Urpo Silvennoinen

Kuva historiikista 2012. Yhdistyksen puheenjohtajat vasemmalta Kaj Finne (1993 – 1995), Risto-Pekka Happonen (1996 – 2004), Pekka Laine (2005 – 2009) ja Irja Ventä (2010 – 2015).

1998 – 1999
pj Risto-Pekka Happonen, vpj Kimmo Lehtimäki, siht. Kimmo Vähätalo, rahastonhoitaja Anna-Lisa Söderholm, Antti Pihakari, Veikko Tuovinen

2000
pj Risto-Pekka Happonen, vpj Anna-Lisa Söderholm, siht. Antti Pihakari, rahastonhoitaja Leena Ylikontiola, Veikko Tuovinen, Kimmo Vähätalo

2001
pj Risto-Pekka Happonen, vpj Anna-Lisa Söderholm, siht. Antti Pihakari, rahastonhoitaja Leena Ylikontiola, Veikko Tuovinen, Kimmo Vähätalo

2002
pj Risto-Pekka Happonen, vpj Olli Teronen, siht. Antti Pihakari, rahastonhoitaja Leena Ylikontiola, Veikko Tuovinen, Kimmo Vähätalo

2003
pj Risto-Pekka Happonen, vpj Olli Teronen, siht. Jari Kellokoski, rahastonhoitaja Leena Ylikontiola, Pekka Laine, Kimmo Vähätalo

2004
pj Risto-Pekka Happonen, vpj Olli Teronen, siht. Jari Kellokoski, rahastonhoitaja Leena Ylikontiola, Pekka Laine, Tero Soukka

2005 – 2006
pj Pekka Laine, vpj Olli Teronen, siht. Jari Kellokoski, rahastonhoitaja Leena Ylikontiola, Juha Peltola, Tero Soukka

2007
pj Pekka Laine, vpj Olli Teronen, siht. Jari Kellokoski, rahastonhoitaja Sirkka Sorsa, Juha Peltola, Tero Soukka

2008 – 2009
pj Pekka Laine, vpj Vesa Kainulainen, siht. Jari Kellokoski, rahastonhoitaja Sirkka Sorsa, Juha Peltola, Tero Soukka

2010
pj Irja Ventä, vpj Vesa Kainulainen, siht. Jari Kellokoski, rahastonhoitaja Tuija Teerijoki-Oksa, Juha Peltola, Ari Rajasuo

2011
pj Irja Ventä, vpj Kari Konki, siht. Ari Rajasuo, rahastonhoitaja Tuija Teerijoki-Oksa, Janne Ollikainen, Juha Peltola

2012
pj Irja Ventä, vpj Kari Konki, siht. Ari Rajasuo, rahastonhoitaja Tuija Teerijoki-Oksa, Janne Ollikainen, Aimo Miettinen

2013
pj Irja Ventä, vpj Kari Konki, siht. Marina Kolkka, rahastonhoitaja Janne Ollikainen, Aimo Miettinen, Markku Surakka

2014
pj Irja Ventä, vpj Kari Konki, siht. Marina Kolkka, rahastonhoitaja Anttiveikko Koivumäki, Aimo Miettinen, Markku Surakka