Historia

 

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana syntyi suuri määrä kasvo- ja leukavammoja, mikä aiheutti hoidon kehittämistarpeen.  Peruskoulutus ei enää riittänyt ja 1950-luvulta lähtien syntyi useita erikoisalayhdistyksiä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Keski-Euroopassa oli 1960-luvun puolivälissä jo useita suu- ja leukakirurgisia yhdistyksiä, joista vahvin oli Deutche Gesell schaft fûr Kiefer and Gesichtschirurgie, joka oli yhteinen kaikille saksankielisille maille. Kesäkuussa 1965 perustettiin Kööpenhaminassa pohjoismaat käsittävä alueellinen yhdistys Skandinavisk Forening af Oral Kirurger, SFOK, myöhemmin SFOMK. Perustajina oli joukko suomalaisia suukirurgian parissa työskenteleviä hammaslääkäreitä sekä hammas- ja suutautien erikoislääkäreitä.

Suu- ja leukakirurgian erikoistumiskoulutuksen järjestämisessä esiintyneet puutteet, kansallisen tason yhteydenpito kansainvälisiin järjestöihin sekä puuttuva erikoisalan etujen valvonta olivat myötävaikuttamassa siihen, että silloiset hammaskirurgian ja leukakirurgian kouluttajat ja harrastajat suhtautuivat myönteisesti aloitteeseen yhteisen yhdistyksen perustamiseksi maahan.

Yhdistyksen alkusysäyksenä voidaan pitää Suomen Stomatologiyhdistystä. Se oli perustettu hammastautien erikoislääkäreiden yhdyssiteeksi kerhon muotoon 18.1.1951.  Edellä mainitun yhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa päätettiin esittää erikoisalan nimeksi hammas- ja suutaudit. Tämän kerhon toiminta kuitenkin loppui 1953.

Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistyksen virallinen perustava kokous pidettiin Helsingissä 23. huhtikuuta 1966. Kutsukirjeen perustavaan kokoukseen lähetti Helsingin yliopiston hammaskirurgian osaston silloinen assistentti LL,HLL Mikko Altonen.  Oikeusministeriön päätös yhdistyksen merkitsemisestä yhdistysrekisteriin on tehty 2.5.1968, nimellä Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys r.y. Yhdistyksen logo valittiin kokouksessa 26.4.1969. Jonka suunnittelu Orionin piirtäjä Einar Liuksela kollega Arvi Tasasen pyynnöstä ja latinankielisen asun logoa varten muokkasi dosentti Unto Paananen.

1989 yhdistyksen nimeä ehdotettiin jälleen muutettavaksi Suomen Suu-, Leuka- ja Kasvokirurgiyhdistykseksi, mutta ehdotus kuitenkin jätettiin lepäämään. Myöhemmin perustettiin toinen yhdistys suu- ja leukakirurgian alalle, nimeltään Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistys ry., joka rekisteröitiin 23.1.2003. (1)

  1. Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys Ry; Historia 1966-2010 ( Irja Ventä ja Juha Sane).