Varsinainen jäsen (Suu- ja leukakirurgi)Ulkojäsen (muut)

  Hyvät SSLY: n jäsenet!

   

  Yhdistyksen Vuosikokous pidettiin 10.6.2020. Kiitos vielä kaikille osallistuneille ja erityiskiitos EHL Meira Lääverille ansiokkaasta esityksestä ”Vakavat pään ja kaulan alueen tulehdukset TYKS: n alueella vuosina 2004 – 2019”, jonka hän piti vuosikokouksen jälkeen. Meira Lääveri sai aiemmin keväällä SSLY:n myöntämän 1500,00 euron tutkija-apurahan. Hallituksen kokoonpano muuttui siten, että sihteerinä pitkään toiminut Sirli Hommuk jättäytyi pois ja hänen tilalleen hallitustyöhön valittiin Nina Berkgulla. Syyskuussa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa roolit pysyivät muuten ennallaan Ninan otettua vastaan hallituksen sihteerin tehtävän. Vuosikokous päätti säilyttää yhdistyksen jäsenmaksun ennallaan. Accountor toimittaa teille jäsenmaksulomakkeet syyskuun aikana. Jäsenmaksun suuruus on edelleen 50,00 euroa. Toivomme todella, että laskut saadaan tänä vuonna lähetettyä, kuten kuuluukin. Olemme toteuttamassa perjantaina 20.11.2020 Tampereen Kirurgikoulutuskeskuksessa Hands on kurssin (kadaaveri), aiheena kasvotraumat ja ortognaattinen kirurgia. Erva-alueiden erikoistumiskoulutuksesta vastaaville on juuri lähetetty koulutuskutsut. Koulutuspaikkoja on kolme erva-aluetta kohden ja koulutusvastuussa olevat voivat päättää, kuinka monta paikkaa haluavat käyttää ja keitä haluavat koulutukseen lähettää. Koulutuspaikat on pääasiassa tarkoitettu erikoistumiskoulutuksessa oleville yhdistyksen ulkojäsenille. Kirurgikeskus on tehnyt järjestelyjä, jotta koulutus voidaan toteuttaa turvallisesti myös koronaepidemian aikana. Varaudumme toki muutoksiin, mutta tällä hetkellä näin. Odotukset koulutuksen suhteen ovat korkealla ja toivon, että voimme tehdä tästä tuleville vuosille toistuvan käytännön. Hienoa, että meillä on tällaista tarjottavaa. Olemme toistaiseksi järjestämässä samalle päivälle klo 19.00 alkaen pienimuotoisen iltajuhlan Ratinanlinnan sauna- ja kokoustiloissa Aleksanterinkatu 32, Tampere. Varaamme yllin kyllin maskeja, käsidesiä, ruokaa ja juomaa ja turvaväleistäkin huolehdimme. Tilaisuus tietenkin perutaan, mikäli tilanne niin vaatii. Iltajuhla sisältyy kurssimaksuun, muilta ainoastaan iltajuhlaan osallistuvilta peritään 25,00 euron nimellinen maksu. Olet sitten kurssilainen tai et, ilmoittauduthan iltajuhlaan sihteeri Nina Bergkullan sähköpostiin 31.10.2020 mennessä nina.bergkulla@fimnet.fi . Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI3020013800571233. Laitathan viestikenttään nimesi. Olemme päivittäneet yhdistyksen rekisteriä. Alla on vielä uudelleen yhdistyksen jäsenilleen tarjoama, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu linkki Dental Trauma Guide- sovellukseen. Toivomme, että siitä on teille työssänne hyötyä.

   

  Kaunista syksyä – pysyttehän terveinä!

  Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistys ry: n hallituksen puolesta

  Tanja Ketola-Kinnula, pj.

   

  Pyydämme jäseniä päivittämään mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot sekä jäsenstatukset uusien kotisivujen kautta (https://www.suomensuujaleukakirurgiyhdistys.fi/). Kotisivujen sisältöä kannattaa seurata säännöllisesti. Otamme edelleen mieluusti vastaan kehitysehdotuksia niin kotisivuasioihin kuin toimintaankin liittyen.

   

  Säännöt on rekisteröity 2.5.1968. Muutokset on hyväksytty 23.8.1972, 28.3.1980, 13.10.1997, 25.6.2012 ja
  17.12.2013. Keltaisella merkitty uusimmat muutokset, jotka on hyväksytty 2013.


  Yhdistyksen nimi on Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


  Yhdistyksen tarkoituksena on olla suu- ja leukakirurgian erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien
  yhdyssiteenä sekä edistää heidän ammatillisia ja sosiaalisia harrastuksia.


  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia ja muita tilaisuuksia tieteellisten,
  sosiaalisten ja muiden erikoislääkäritoimintaan liittyvien seikkojen käsittelemistä varten.


  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi on perustajajäsenten lisäksi oikeutettu pääsemään henkilö, jolla suu- ja
  leukakirurgiassa on koulutuksellinen pätevyys ja jonka yhdistyksen kokous jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen
  ulkojäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, jonka toiminta on lähellä
  yhdistyksen toimialaa.


  Jäseneksi pyrkivän tulee hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille antaa kirjallinen, yhdistyksen
  hallitukselle osoitettu jäseneksi liittymisanomus, josta ilmenee, että hakija täyttää vaatimukset, jotka
  yhdistyksen säännöt asettavat jäseneksi pääsemiselle. Anomukseen tulee liittää kahden yhdistyksen
  varsinaisen jäsenen suositus pyrkijästä. Jos hallitus anomusta puoltaa, kokous hyväksyy pyrkijän jäseneksi,
  mikäli ¾ äänestykseen osallistuvista on kannattanut hallituksen ehdotusta.


  Yhdistys voi kokouksessaan kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on erikoisen huomattavalla tavalla
  ajanut yhdistyksen tarkoitusperiä tai muulla tavalla edistänyt niitä tieteellisiä ja käytännöllisiä aloja, jotka
  ovat yhdistyksen toiminnalle läheisiä. Kirjeenvaihtajajäsenekseen voi yhdistys kutsua henkilön, joka
  menestyksellisesti on toiminut edellä tarkoitetulla tavalla.


  Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet kuin myös edellisen
  kalenterivuoden aikana 65 vuotta täyttäneet yhdistyksen jäsenet ovat jäsenmaksusta vapaita. Jäsenmaksu
  on suoritettava hallituksen päättämänä aikana.


  Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jos jäsen haluaa erota
  yhdistyksestä, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti
  yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ja vapautuu hän tällöin jäsenmaksun suorittamisesta seuraavan
  vuoden alusta.


  Jäsen voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän
  – laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen tai muulla tavalla aikaansaa yhdistykselle tai sen jäsenelle vahinkoa,
  – menettää hammaslääkärin- tai lääkärinoikeutensa ja jos Suomen Hammaslääkäriliitto tai Suomen
  Lääkäriliitto sen takia erottaa hänet jäsenyydestä.
  Erottamisesta tulee sihteerin hallituksen nimissä viipymättä ilmoittaa asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.
  Päätös tulee voimaan viikon kuluttua kirjeen lähettämispäivästä lukien.

  10§
  Yhdistyksen kokous pidetään kerran vuodessa. Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajasta ja paikasta.
  Hallitus voi kutsua tarvittaessa koolle ylimääräisen kokouksen.

  11§
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
  1. esitetään toiminta- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunto,
  2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä
  toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta,
  3. esitetään hallituksen kulumassa olevaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma,
  4. käsitellään hallituksen kulumassa olevaa vuotta varten laatima tulo- ja menoarvio,
  5. valitaan hallituksen erovuorossa olevien tilalle kaksi varsinaista jäsentä,
  6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet,
  7. määrätään jäsenmaksun suuruus kulumassa olevaa vuotta varten,
  8. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

  12§
  Kokouskutsu postitetaan jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 14 vrk ennen kokousta.

  13§
  Kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kokouksessa ratkaistaan asiat
  yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
  arpa.

  14§
  Yhdistyksen asioita hoitaa sen jäsenistä vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista
  jäsentä. Vuosittain eroaa kaksi jäsentä, kahdella ensimmäisellä kerralla arvan perusteella. Hallitus on
  päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat läsnä. Hallitus valitsee
  keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarvittaessa hallitus voi
  ottaa toimihenkilöitä yhdistyksen asioiden hoitamista varten.

  15§
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai
  rahastonhoitajan kanssa.

  16§
  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on ennen seuraavan tammikuun 15. päivää hallituksen
  vuosikertomuksen ja kaikkien yhdistyksen toimintaa valaisevien pöytäkirjojen sekä muiden asiakirjojen
  ohella jätettävä toiminnantarkastajille, jotka tarkistettuaan ne ja annettuaan niistä lausuntonsa, antavat ne
  viimeistään ennen saman tammikuun loppua hallituksen puheenjohtajalle vuosikokoukselle esitettäviksi.

  17§
  Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin
  pidetyssä kokouksessa, joissa kummassakin vähintään 2/3 läsnäolevista on kannatettava sääntöjen
  muutosesitystä.

  18§
  Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
  kokouksessa, joissa ainakin ¾ annetuista äänistä purkamista kannattaa. Yhdistyksen varat luovutetaan,
  sitten kun velat on maksettu ja yhdistys merkitty yhdistysrekisteriin purkautuneeksi, viimeistään
  lakkauttamista käsittelevässä kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetyllä tavalla johonkin
  yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

  Yhdistys voi myöntää yhden (1 kpl) 1500€ suuruisen apurahan tilikauden aikana yhdistyksen hallituksen päätöksen ja hakemusten perusteella. Apuraha on tarkoitettu hakijan tutkimuksen edistämiseen ja apurahan saaja voi päättää apurahan käytöstä parhaalla katsomallaan tavalla. Apurahan saajalta edellytetään tieteellistä esitystä Suu- ja leukakirurgiyhdistyksen vuosikokouksessa, mikä on avoin koko yhdistyksen jäsenistölle.

  Apurahaa haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Apurahan hakumahdollisuudesta ilmoitetaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Hallitus käsittelee apurahahakemukset määräaikaan mennessä ja apurahan saajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

  Suu- ja leukakirurgiyhdistyksen hallitukselle osoitetussa vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

  Hakijan perustiedot 
  Tutkimussuunnitelma (tiivistettynä)
  Selvitys jo myönnetyistä tai muista samanaikaisesti haetuista apurahoista
  Hakijan CV
  Julkaistut artikkelit

  Hakemukset postitetaan yhdistyksen osoitteeseen (Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistys ry, c/o Tanja ketola-Kinnula, Ristiniementie 19D11, 02320 Espoo) 31.1.2020mennessä. Saaja päätetään Vuosikokouksessa 13.3.2020. Kokouksen jälkeen saajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.