Varsinainen jäsen (Suu- ja leukakirurgi)Ulkojäsen (muut)

Yhdistys voi myöntää yhden (1 kpl) 1500€ suuruisen apurahan tilikauden aikana yhdistyksen hallituksen päätöksen ja hakemusten perusteella. Apuraha on tarkoitettu hakijan tutkimuksen edistämiseen ja apurahan saaja voi päättää apurahan käytöstä parhaalla katsomallaan tavalla. Apurahan saajalta edellytetään tieteellistä esitystä Suu- ja leukakirurgiyhdistyksen vuosikokouksessa, mikä on avoin koko yhdistyksen jäsenistölle.

Apurahaa haetaan hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Apurahan hakumahdollisuudesta ilmoitetaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Hallitus käsittelee apurahahakemukset määräaikaan mennessä ja apurahan saajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Suu- ja leukakirurgiyhdistyksen hallitukselle osoitetussa vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä:

Hakijan perustiedot 
Tutkimussuunnitelma (tiivistettynä)
Selvitys jo myönnetyistä tai muista samanaikaisesti haetuista apurahoista
Hakijan CV
Julkaistut artikkelit